Qalqalah kubra ialah

Qalqalah kubra ialah

Qalqalah kubra ialah A. Detakan kuat apabila menyebut kalimah yang mengandungi huruf qalqalah yang berbaris di akhir kalimah, yang dibaca ketika waqaf. B. Detakan kuat apabila menyebut kalimah yang mengandungi huruf qalqalah yang berbaris di akhir kalimah, yang dibaca ketika wasal. C. Detakan perlahan apabila menyebut kalimah yang mengandungi huruf …

Read More »

Yang dinamakan judi ialah

Yang dinamakan judi ialah

Yang dinamakan judi ialah A. Suatu aktivitas dengan melakukan spekulasi untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan B. Suatu aktivitas dengan cara pengundian nasib yang dilakukan untuk mendapatkan uang yang banyak C. Suatu permainan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga para pemainnya mendapatkan kepuasaan tersendiri D. Suatu permainan dengan sebuah jaminan yang …

Read More »

Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk meminum khamr karena

Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk meminum khamr karena

Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk meminum khamr karena A. Membuat manusia menjadi berfoya-foya B. Menjadi ketergantungan akan khamr C. Menyebabkan tertutupnya akal pikiran D. Terjerumus dalam lubang kemaksiatan Kunci Jawaban: C. Menyebabkan tertutupnya akal pikiran Pеmbаhаѕаn : Dіlаnѕіr dаrі Enѕіklореdіа, Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk meminum khamr karena simplebloggertutorial

Read More »

Pengertian suhuf adalah

Pengertian suhuf adalah

Pengertian suhuf adalah A. ucapan para nabi yang sudah tertulis dan dibukukan B. ketetapan para sahabat Nabi yang telah dibukukan C. lembaran wahyu Allah Swt. yang tidak dibukukan D. wahyu yang diterima para nabi dan dibukukan Kunci Jawaban: C. lembaran wahyu Allah Swt. yang tidak dibukukan Pеmbаhаѕаn : Dіlаnѕіr dаrі …

Read More »

Semua kitab Allah Saw berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah Swt adalah tentang

Semua kitab Allah Saw berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah Swt adalah tentang

Semua kitab Allah Saw berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah Swt adalah tentang A. hukum-hukum mengenai tata negara B. perintah mengesakan Allah Swt. C. larangan membunuh binatang D. tata cara berumah tangga Kunci Jawaban: B. perintah mengesakan Allah …

Read More »